Millenium Metal d.o.o. je otvorena za suradnju

Da bi ostvarili svoje ciljeve od prvog dana smo ostvarili iznimno kvalitetnu suradnju s našim partnerima krovopokrivačima. Tom segmentu pridajemo jako veliku pažnju kroz seminare, informiranje, obrazovanje, suradnju na terenu i na kraju (što je ključno za svakog kupca koji uz vrhunski proizvod želi i jednakovrijednu uslugukontrolu kvalitete same ugradnje.

Millenium Metal d.o.o. je spremna i otvorena za suradnju sa svim zainteresiranim izvođačima radova krovopokrivačke firme i obrti, građevinske firme i obrti i slično). Ništa manje važna nije suradnja s trgovačkim kućama te projektantima